Monday, August 2, 2010

senyum pagi...


Rasulullah bersabda : Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu, ianya lebih wajar, agar kamu tidak memperkecilkan nikmat Allah.  Daripada Abu Hurairah r.a.. 
 Rasulullah bersabda :  Jika seseorang menerima suatu kebaikan daripada seseorang yang lain, kemudian ia   mengatakan, “ semoga Allah memberi  balasan yang baik kepada engkau, maka ia telah menyampaikan penghargaan yang tinggi. (drp Usamah bin Zaid r.a. )

No comments: