Wednesday, August 18, 2010

makan makanan yang halal

FIRMAN ALLAH :

'Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata bagimu. ( al-Baqarah : 168 )

Daripada Abi Abdillah Al-Nu'man bin Bashir r.a
Berkata Rasulullah S.A.W bersabda : yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas, tetapi diantara keduanya terdapat juga perkara yang belum jelas ( syubhah ) yang tidak diketahui oleh kebanyakkan orang.
( Riwayat : Bukhari dan Muslim )

No comments: