Sunday, August 1, 2010

Jangan bersedih


Dan  jika kamu menhitung nikmat Allah ( yang dilimpahkanya kepada kamu ) tiadalah kamu akan dapat menghitung satu perkara, : sesunguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. ( An-Nahl: 18 )Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menangung kesukaran. ( Al-Baqarah : 185 )

No comments: