Tuesday, August 3, 2010

ayat2 pagi...

Syd. Umar Al Khattab Rha. berkata :

• Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya.
• Orang yang suka menghina orang lain, dia juga akan dihina.
• Orang yang menyintai akhirat, dunia pasti menyertainya.
• Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga.


No comments: