Wednesday, July 14, 2010

islam itu indah....


Maksud Islam ialah memperbaiki manusia, supaya baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan manusia.


Dakwah Islam itu sukar untuk memisahkan di antara agama dan masyarakat atau negara. dakwah Islam mencakupi kedua-duanya sekali.


Iman adalah akidah atau pokok pegangan hidup atau kepercayaan.Iman mesti diikuti dengan amal. Amal adalah buah daripada iman.


Perbezaan kepercayaan antara orang Islam dengan orang Kristian kepada nabi Isa adalah tentang’Filsafat Ketuhananya dan tentang matinya kerana disalib.

Agama Islam amat membenci orang-orang yang berambut kusut masai,tidak licin bersisir,berjanggut kusut masai dan sebagainya.
 

No comments: